Algemene Strafopzet

Er zijn verschillende straffen die worden gehanteerd op verschillende overtredingen. De straffen die u hieronder ziet is een opzetvoorbeeld van hoe wij onze straffen naleven. Houdt er rekening mee dat er verschillende straffen kunnen worden gegeven binnen hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld fail RP kan in veel verschillende manieren worden gepleegd en daarbij kan dus een straf gelden van enkele uren tot enkele dagen. Daarnaast zal uw geschiedenis worden gecontroleerd en kan uw straf hoger uitvallen wanneer er geconstateerd wordt dat u al meerdere keren geband bent geweest.

[A] = 1 dag ban

[B] = 3 dagen ban

[C] = 1 week ban

[D] = Permanente ban

Nogmaals, de straffen kunnen per overtreding alsnog verschillen en ziet u bovenstaand een opzetvoorbeeld van hoe zwaar de straffen ongeveer gelden.

Ten alle tijden in character blijven [A]

U dient ten alle tijden in uw roleplay character te blijven en uw RP niet te breken.

Wanneer iemand een van de regels overtreedt, wijs hem dan op de regels maar blijf tegelijkertijd in uw character rol.

Probeer anderen niet te lokken om buiten RP te stappen.

/OOC praten (out of character) [A]

/OOC is ervoor bedoeld om vragen te beantwoorden die niet kunnen verholpen worden in ons Discord kanaal of is bedoeld technische problemen te bespreken.

/OOC is geen chatkanaal om een alledaags gesprek te voeren.

Metagaming [C] of [D]

Metagaming is het verkrijgen van informatie die niet in-game is verkregen, dit is ten strengste verboden.

Het is verboden om via de Discord, streamersplatform of een ander platform te gebruiken om informatie in-game te achterhalen, bijvoorbeeld locaties, etc.

Restarts [A]

De minuten vlak vóór een restart dienen serieus genomen te worden.

De roleplay mag niet worden verbroken i.v.m. een restart, enkel worden stilgelegt.

Het kloten vlak voor een restart is verboden, in deze tijd zullen dezelfde regels gelden als normaal.

Fail RP / Powergaming [B] of [C]

Fail RP kan voorkomen in veel verschillende mogelijke manieren, echter is het wel verboden.

Enkele voorbeelden van Fail RP en Powergaming zijn:

Praten terwijl u dood op de grond ligt. /me snijdt keel door /me slaat knockout /me pakt kettingzaag

Manieren vinden om heel snel geld te farmen i.p.v. de roleplay van de job uit te voeren.

Oftewel, het hanteren van eigen dingen die niet in de game toegevoegd zijn is verboden.

Random Death Match (RDM) [B] of [C] & Vehicle Death Match (VDM) [D]

Het aanvallen van een speler of groep spelers zonder enige reden is verboden en valt onder RDM.

Het opzettelijk aanrijden van een speler met de intentie om iemand te doden is ten strengste verboden en zal worden gezien als VDM.

Het random beginnen van een schiet of steekpartij zonder enige roleplay is verboden en zal worden gezien als RDM.

Het beuken (pitten) van een auto boven een snelheid van 100 km/uur is verboden en zal worden gezien als VDM.

New Life Rule (NLR) [B]

Wanneer u een nieuw leven start dan bent u eerder verkregen informatie kwijt en zal u een ‘nieuw leven’ moeten starten.

Het overtreden van de ‘New Life Rule’ is verboden en zal worden gestraft wanneer wordt geconstateerd dat u gebruik maakt van informatie terwijl u dat vergeten hoort te zijn.

No Value Of Life (NVOL) [B]

Wanneer u wordt bedreigd of uzelf in een situatie verkeerd waarin u gevaar loopt voor uw eigen leven dan zal u hier realistisch in moeten meewerken.

Wanneer er een wapen op u staat gericht zal u ten alle tijden moeten meewerken tenzij er een andere mogelijk ontstaat.

Het starten van een actie tijdens een scenario waarbij het uw eigen leven gaat kosten, met de intentie om iemand daarin mee te nemen is verboden. Dus bijvoorbeeld wanneer u onder schot wordt gehouden door een gang om dan alsnog uw wapen te trekken en 2 personen neerschiet terwijl er meerdere wapens op u gericht staan.