Hacking Bug Exploit Abuse

Clientside scripts zijn ten strengste verboden.

Misbruik maken van glitches en/of abuses is ten strengste verboden. U dient ten alle tijden een melding te maken van een bug of glitch die u hebt geconstateerd. Wanneer u getuige bent bug abuse of glitch abuse of iets anders in deze richting dan dient u daar direct melding van te maken en het staffteam in te schakelen. LET OP: Wanneer u wordt gedecteerd op gebruik van hacks/MOD menus/Cheatengine etc. Dan zult u worden geplaatst op een black list. Deze black list staat bekend bij meerdere steden en houdt in dat wanneer u op deze lijst wordt gezet u per direct geband zal worden in meerdere steden.