Wapenwet

Wanneer er een mes op u wordt gericht en u bent binnen steekafstand dan dient u ten alle tijden mee te werken.

Als er een moment komt dat u in staat bent om weg te rennen doordat de persoon zijn mes laat zakken dan bent u bevoegd om dit te doen en te blijven rennen of een pistool te trekken op de persoon. DIT KAN ALLEEN OP DE JUISTE MOMENTEN!

Wanneer u bent gestoken dan bent u niet meer in staat om te rennen, lopen wel.

Wanneer er een mes op u wordt gericht maar u in een auto zit waarvan de motor loopt dan mag u wegrijden.

Wanneer er een vuurwapen op u gericht staat dan dient u ten alle tijden mee te werken anders zal dit worden gezien als Fail RP of NVOL. Ditzelfde geldt voor steekwapens.

Het is ten strengste verboden om zomaar te schieten met uw wapen zonder dat daar enige reden toe is. Wordt er geconstateerd dat u dit wel doet dan volgt er een waarschuwing. Na meerdere waarschuwingen te hebben ontvangen zal uw wapen worden ingenomen.